ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านเขวา ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
16
บ้านเขวา ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
20
บ้านเขวา ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00