ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
กระแชงเหนือ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
กระแชงใต้ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
12
กระแชงพัฒนา ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
13
โนนสมประสงค์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
17
กระแชงเมืองใหม่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
18
กระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00