ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
19
บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00