ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านโนนเยาะ ตำบลบึงมะลู อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
20
บ้านโนนเยาะ ตำบลบึงมะลู อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
โนนศิริ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00