ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านหนองตลาด ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านโนนเปือย ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00