ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านรุง ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านสมบูรณ์ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านรุงตะวันออก ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00