ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านหนองรุง ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านพระทะเล ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านณรงค์ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
13
บ้านตาจ้อย ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00