ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านชำโพธิ์ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ุ6
บ้้านคล้อเกษศิริ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านตาเกษ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00