ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเค็ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านเค็ง ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านบึงน้อย ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านอาลัย ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00