ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านเปียมตะลวก ตำบลโกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านตระมูง ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านวังเย็น ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00