ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านวัดร้าง ต. สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
3
บ้านสำโรงสูง ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
4
บ้านสะเดาใหญ่ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
13
บ้านสะเดาเหนือ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
11
บ้านหนองลุง ต. สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
5
บ้านสะเดาตะวันตก ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
10
บ้านภูมิเตียบ ต. สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
17
บ้านสะนวน ต. สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00