ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาก๊อก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านเสลา ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านนาก๊อกตะวันออก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
9
ขนุนตาหวัง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00