ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเมืองแคน ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านเมืองแคน ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านแสง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านหนองปลาดุก ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านแสง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
13
บ้านดอนโมง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00