ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านตัง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านหัวช้าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
13
บ้านดอนลิ้นฟ้า ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
15
บ้านดอนม่วง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00