ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหอย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านค้อ ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านหอย ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านขี้เหล็ก ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00