ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านมะขามภูมิ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านมะขาม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
14
บ้านภูมิ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00