ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านตองปิด ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านยางน้อย ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านมิตรเจริญ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านบอน ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00