ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ลุมพุก ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
9
คูวงศ์ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00