ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสว่าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านสว่าง ทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านป่าใต้ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านหนองผักไหม ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
15
บ้านท่าสำราญ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
7
โนนสำโรง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00