ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสะมัด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านสะมัด ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
8
บ้านหนองยวน ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
7
บ้านหลักป้าย
14
บ้านสวนฝ้าย ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00