ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านธาตุ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านโพธิ์เงิน ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านธาตุทอง ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00