ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ตำบลโพธิ์
9
ตำบลโพธิ์
10
ตำบลโพธิ์
5
ตำบลหนองครก (เฉพาะเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
6
ตำบลหนองครก (เฉพาะเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
8
ตำบลหนองครก (เฉพาะเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
8
ตำบลหญ้าปล้อง
11
ตำบลหญ้าปล้อง
2
ตำบลน้ำคำ
8
ตำบลน้ำคำ
11
ตำบลน้ำคำ
6
ตำบลโพนข่า (เฉพาะเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
-
ตำบลเมืองเหนือ
-
ตำบลเมืองใต้

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00