ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านติม ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
2
บ้านใหม่ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
3
บ้านสำโรงสูง ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
4
บ้านสะเดาใหญ่ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
5
บ้านสะเดาตะวันตก ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
6
บ้านวัดร้าง ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
7
บ้านโพง ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
8
บ้านเขวิก ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
9
บ้านจะลง ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
10
บ้านภูมิเตี๊ยบ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
11
บ้านหนองลุง ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
12
บ้านโคกสำราญ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
13
บ้านสะเดาเหนือ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
14
บ้านศรีสะจันทร์ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
15
บ้านหนองติมใต้ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
16
บ้านติมเหนือ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
7
บ้านปุดเนียม ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
17
บ้านสนวน ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00