ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
บ้านทุ่งหม่อง ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านดอนหลี่ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านกระต่ายด่อน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านกุดปราสาท ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
17
บ้านหนองเพดาน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศีสะเกษ
2
บ้านนาวา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00