ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
5
ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
10
ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00