ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
12
บ้านดงเจริญ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2
บ้านโนนไหล่ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11
บ้านโนนใหญ่ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
10
บ้านโนนหว้านไฟ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
9
บ้านเหล่าอ้อย ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
8
บ้านหนองคู ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
7
บ้านเสียวใต้ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6
บ้านหนองเลิง ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
4
บ้านแดง ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
5
บ้านหนองผือ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
3
บ้านหนองปลาซิว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
13
บ้านแดงใต้ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
14
บ้านเสียวตะวันออก ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00