ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกลาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8
บ้านโนนสุขสันต์ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
15
บ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2
บ้านบก ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านบก ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00