ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
6
ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านเม็กน้อย ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
16
บ้านเม็กน้อย ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
18
บ้านเม็กใหญ่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00