ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนประชาสามัคคี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
15
บ้านแจ้งสว่าง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
34
บ้านห้วยคุ้ม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
20
บ้านโนนโพธิ์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
28
บ้านโนนโพธิ์ใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
12
บ้านโนนคำกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
7
บ้านคำสมบูรณ์ ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00