ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพนดวน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านโพนดวน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
22
บ้านโพนดวน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านโนนแสนสุข ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านโนนเกษม ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
21
บ้านโนนสักทอง ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00