ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกน้อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านตูม ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านใหม่บูรพา ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านโคกน้อย ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านโคกน้อย ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านหนองแวง ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00