ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านแก่งเรือง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านแก่งเรือง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านแก้งขี้เหล็ก ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00