ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนน้ำยืน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
วารีอุดม ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
12
บ้านศรีบุญเรือง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
2
บ้านโนนสวรรค์ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
6
บ้านสงวนรัตน์ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
10
บ้านสีวิเชียร ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00