ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านแก้งสว่าง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านเก่ากลาง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
16
บ้านโนนลำดวน ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00