ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
15
บ้านศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
7
บ้านนาเวียง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
9
บ้านทุ่งบุญ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00