ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านโนนงาม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านรุ่งแสงจันทร์ ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านรุ่งตะวัน ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านน้ำขุ่นกลาง ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านน้ำขุ่น ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00