ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ซำสะกวยน้อย ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านซำเหนือ ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านเกษตรหนองบอน ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00