ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองดินดำ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านภูวิไล ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐
9
บ้านเจริญชัย ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00