ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองดุม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
หนองดุม ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
11
หนองดุม ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
15
หนองดุม ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
8
โนนคำแก้ว ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00