ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1 -
หนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
1 -
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00