ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
ท่าเว่อ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
5
บ้านท่าทางเกวียน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00