ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านหนองไผ่ ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
9
บ้านหนองทุ่ม ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
9
บ้านสะเดา ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
1
บ้านเจิญทรัพย์ ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00