ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านแข้ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
14
บ้านแข้ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00