ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ตลาดทราย ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
15
ตลาดทราย ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00