ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองแต้ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
17
บ้านหนองแต้พัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00