ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
4
เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
ต.หนองนาเเซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
3
ต.หนองนาเเซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
12
ต.หนองนาเเซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
3
ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
6
ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
2
ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
5
ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
6
ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
8
ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
12
ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00