ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคูเมืองวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
2
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
4
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
5
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
6
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
7
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
8
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
9
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
10
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
11
ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
1
ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
2
ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3
ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
4
ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
3
ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
4
ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
6
ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
8
ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
9
ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00