ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
2
บ้านก่อ ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
3
บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
4
บ้านเชือก ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00