ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
2
บ้านก่อ ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
4
บ้านเชือก ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
1
บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
3
บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
3
บ้านเชือก ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
8
บ้านเชือก ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
4
บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
5
บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00