ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่ากกแดง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านท่ากกแดง ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
11
บ้านท่ากกแดงเหนือ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
14
บ้านท่ากกแดงกลาง ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00