ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาแสง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาแสง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
7
บ้านนาแสงสาคร ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
8
บ้านแสงเจริญ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
4
บ้านคำไชยวาล ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00